Wɩ́rɛ báa wenɖé-dɛ́ɛ kalɩ́tɩ

Verset du jour

Ngɛ waama ɩrʊ́ ńŋɩnáa ɩjɔwʊrɛ. Waalá yɩ ɩlɩ́ɩ ńŋɩnáa wenbí ɩmʊ́ Ɩsɔ́ɔ ɩjɔɔ́ɔ nɛ́. Waalá wɛ gɛ alʊ́ na abaalʊ́.

Genèse 1.27

 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.