Wɩ́rɛ báa wenɖé-dɛ́ɛ kalɩ́tɩ

Verset du jour

Ngɛ wɛɛyɛ́ɛ fuwá ɩlʊ́rʊ Ibrahím-dɛ́ɛ ábɔɔ‑bú abaalʊ́ alɩwáátɩ Ɩsɔ́ɔ waavʊ́ńzɩɩ yɩ kɩ nɛ́.

Bɩgabaazɩya 21.2

 

Fáa