Sʊlʊ́m Nyɔ́ɔ́ɖɩ

Sʊlʊ́m tɛkɛ́ɛ kpɩ́ńɖɛ wenɖé ɖɩbá ɖɩdaavé nɛ́. Amá, Ɩrʊ́ ɩnyɔ́ɔ bɩcɛzɩ́na séríya fɛ́yɩ́ na kazɔ́ɔ. A Ɩrʊ́ ɩbá wɔ́nnyɔɔ́ báa ngbeére bɩdɛkɛ́ɛna ɖɛzɩrɛ bɩ́nbɩɩzɩ́ bɩkɔná kʊdɔmɩ́nɩ nyazɩ: nyɛnɩŋa-dɛ́ɛ kʊdɔḿ. Ɩrʊ́ wónÿuú saratɩ́wá a wɔɔnyɔɔ́ bɩ́nɖɛɛzɩ́ yɩ. Sʊlʊ́m nabɩ́rɩ wɛ bɩdɛ́ɛ lám yaasɩ-daá bɩ́nɖʊ́ʊ Ɩrʊ́ kʊdɔḿ. Wenbí bɩɩbá bɩkɩ́lɩ nɛ́ gɛ liideé fɔrɔ́sɩ pááá gɛ bɩgɛɛ́ na siitáánɩwá Ɩrʊ́ wánjáádɩ ɩdɛ́ɛ sʊlʊ́m dɛɛzɩrɛ-daá. Wenbí na Ɩrʊ́ ɩkpɔ́ɔ liideé ibó ɩkámʊ́ná kidíím yáá ɩfɛ́rɛ na sukúúli bíya dɛ́ɛ kpelásɩ nɛ́ wɔ́ngbɔwʊʊ́ wánmʊná sʊlʊ́m. A Ɩrʊ́ nyɔwɛ́ná liideé, maazɩ nŋɩ́nɩ́-daá sɩ nɖiná yɛ bidéyí-déyí-daá nɛ́, Ɩrʊ́ ɩkámáázɩ sʊlʊ́m riké-rɔ.

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.