Yeésu-dɛ́ɛ Fiilim Tem-daá

Ɖánnáa cé Yeésu anɖébi Ísá-dɛ́ɛ lʊrʊ́ʊ, nŋɩ́nɩ́ wɔɔjɔɔná ɖúúlínya nɛ́, ɩdɛ́ɛ tɩmɛ́ waalá yɛ nɛ́, ɩdɛ́ɛ wɩlɩ́tɩwá, ɩdɛ́ɛ kpáa, sɩ́m na fém na nŋɩ́nɩ́ waagba ɩsɔ́ɔ́dáá nɛ́ na wenbí sɩ bɩkála ceré nɛ́-dɛ́ɛ tɔ́m fɔɔlɩ́nɩ 12 MP4-rɔ bɩka ɖánbɩɩzɩ́ ɖɩkpɔ́ɔ tɩ.