Injííla-dɛ́ɛ tákaraɖáwá natɩ́rɩ

Ɖɩ́kala Injííla-dɛ́ɛ tákaraɖáwá natɩ́rɩ Tem-daá. ABTem waaŋmáa tɩ Sɔgɔɖɛyɩ́ tɛ́ɛ́dɩ-daá.
Amá badalɩzɩ́ta tɩ wɔnɔɔ́.